Konsultacje dot. terenu przy ul. Cyraneczki

Zapraszamy mieszkańców Gminy Piaseczno na II etap Konsultacji Społecznych na temat zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Cyraneczki w Julianowie. Teren przyszłego placu zabaw i skateparku znajduje się na obszarze między ul. Kombatantów/Jemiołuszki.

07.09.2022 godz. 18.00
Prezentacja z podsumowaniem I etapu konsultacji + prezentacja wariantów przyszłego placu.

20.09.2022 godz. 18.00
Prezentacja finalna z podsumowaniem obu etapów konsultacji i finalnej wersji zagospodarowania placu.

Miejsce prezentacji: Klub Kultury ul. Julianowska 67A, Józefosław. Zapraszamy!

Zadanie realizowane jest w ramach zadania “Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie gminy Piaseczno”.

W spotkaniu wezmą udział architekci z biura JAZ+Architekci oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Konsultacje społeczne dotyczące terenu rekreacji przy ulicy Cyraneczki w Julianowie
Konsultacje społeczne dotyczące terenu rekreacji przy ulicy Cyraneczki w Julianowie