Kto odśnieża chodnik

To właściciel nieruchomości odśnieża chodnik,  a gmina nadzoruje wykonanie tego obowiązku – również wówczas gdy droga jest powiatowa czy wojewódzka.  W związku z tym jeżeli zgłaszacie do nas, że chodnik jest nieodśnieżony niestety nie możemy pomóc.

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez  uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy – obowiązek ten wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednocześnie ustawa zwalnia właściciela z tego obowiązku jeżeli na chodniku dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Z tej samej ustawy wynika, że nadzór nad tym obowiązkiem sprawuje wójt lub burmistrz.

Zarządca drogi odpowiada natomiast za usunięcie zalegającego śniegu, który został uprzątnięty z chodnika przez właściciela. 

Kwestia ta szczegółowo została uregulowana w art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku z gminach, a także została wielokrotnie poparta w orzeczeniach Sądów w tym bardzo szczegółowo opisana w Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2017 r.

Dlatego jeżeli dzwonicie do nas z problemem nieodśnieżonego chodnika przy naszej drodze, niestety nie możemy zainterweniować. Mimo, że to droga powiatowa (lub wojewódzka) prosimy abyście dzwonili bezpośrednio do gminy.

Artykuł pochodzi ze strony Powiatu Piaseczyńskiego

Kto odśnieża chodnik
Kto odśnieża chodnik