Zawiadomienie Starosty Piaseczyńskiego

Szanowni Mieszkańcy Julianowa, w niniejszym artykule udostępniamy Zawiadomienie Starosty Piaseczyńskiego  dotyczące wsi Julianów z dnia 21.10.2021 r., w sprawie wydania decyzji stwierdzającej nieodpłatne nabycia dz. ewid. nr 177/3, 177/4, 177/5, 177/6, 177/7, 177/8 obręb Julianów.

Zawiadomienie Starosty Piaseczyńskiego dotyczące wsi Julianów z dnia 21.10.2021 r.
Zawiadomienie Starosty Piaseczyńskiego dotyczące wsi Julianów z dnia 21.10.2021 r.