Fundusz sołecki na rok 2023

Budżet przyznany dla wsi Julianów na 2023 rok wynosi 78 540 zł. Na zebraniu wiejskim przyjęto wnioski o przeznaczenie środków m.in. na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych i edukacyjno – kulturalnych dla mieszkańców Julianowa, utworzenie strony internetowej sołectwa, czy pielęgnację zieleni na terenie sołectwa. Pełny wykaz przedsięwzięć:

ZadanieSzacowany koszt
Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Julianowa 28 000 zł
Utworzenie strony internetowej i systemu komunikacji z mieszkańcami sołectwa 6 000 zł
Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem Sali/obiektu sportowego) 8 000 zł
Zakup urządzeń, materiałów i usług do promocji sołectwa 1 540 zł
Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny) 5 000 zł
Organizacja imprez edukacyjno – kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (zakup materiałów i usług) 30 000 zł
Tabela – fundusz sołecki na rok 2023